หลักการและเหตุผล


สั่งซื้อ Online

ถามปัญหาการเคมี
  • ท่านมีปัญหาทางเคมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท่าน
  • ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ที่คิดว่าอาจแก้ปัญหาด้วยการใช้สารเคมีบางอย่าง
  • ท่านทำเกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาด(Cleaner)อยู่ แต่คุณภาพยังไม่ดีเท่าที่ควร
  • ท่านมีปัญหาทางเคมีเกี่ยวกับน้ำยาปรับสภาพน้ำ(Water Treatment)อยู่และต้องการเคมีที่เหมาะสม
  • ท่านอยู่ในวงการสิ่งทอ(Textile) หรือทำเคมีสิ่งทออยู่ ต้องการหาเคมีที่เหมาะสมสำหรับงานของท่าน
  • ท่านอยู่ในวงการสีอุตสาหกรรมหมึกพิมพ์และสารเคลือบ(Printing ink, Paint and Coating) และต้องการหาเคมีที่เหมาะสมสำหรับงานของท่าน
  • ท่านอยู่ในวงการเคมีเกษตร(Agrochemical) และต้องการหาเคมีที่เหมาะสมสำหรับงานของท่าน
  • ท่านอยู่ในวงการอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงแต่อาจใช้สารเคมีเพื่อให้งานของท่านลุล่วงไปได้

  • *** โปรดแจ้งให้เราทราบ เราจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น ***
ตอบปัญหาโดย ทีมนักเคมี บริษัท แทแน้นท์ เคมิคอล กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
ชื่อผู้ถาม:
ชื่อบริษัท/องค์กร:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
เรื่อง:
รายละเอียด:
คุณรู้จักเราจาก:


Copyright © 2001 Thanant Chemical Co., Ltd. All rights reserved.